Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O programie

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007 -2013 jest realizowany w ramach programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme).

Erasmus powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu i objął również inne formy współpracy między szkołami wyższymi w Europie. Jego nazwa wciąż kojarzy się przede wszystkim z wyjazdami studentów na zagraniczne stypendia, jednak w rzeczywistości jest to kompleksowy program dla uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
  • 27 krajów Unii Europejskiej,
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
  • kraj kandydujący: Turcja.

Erasmus


Wymiana studentów
Jakie korzyści płyną z udziału w programie Erasmus?

Przede wszystkim możliwość studiowania na zagranicznej uczelni. Ponadto wyjazd w ramach Erasmusa jest także doskonałą sposobnością do poznania innej kultury, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji z partnerami zagranicznymi oraz zyskania nowych przyjaźni ze studentami z całej Europy. Od tego roku program Erasmus daje równiez mozliwosc do odbycia zagranicznego stazu w instytucji nieakademickiej w innym kraju. Jest to szansa na wykorzystanie w praktyce umiejętności zdobytych na studiach, jak rowniez poznania funkcjonowania przedsiębiorstw, ich kultur oraz trybu pracy poza granicami Polski.

Kto może wyjechać?

Wyjechać może każdy student Społecznej Akademii Nauk, który ukończył I-wszy rok studiów, nigdy dotąd nie uczestniczył w programie Erasmus (nie dotyczy praktyk) oraz pomyślnie przeszedł procedurę kwalifikacyjną.

Dokąd można wyjechać?

Wyjazdy możliwe są do uczelni, z którymi Społecznej Akademii Nauk ma podpisaną Umowę o Współpracy w ramach programu Erasmus. Aktualna lista uczelni partnerskich

Na ile można wyjechać?

Program Erasmus umożliwia studia zagraniczne obejmujące okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego, przy czym, aby stworzyć szansę wyjazdu jak największej liczbie studentów, są preferowane wyjazdy semestralne.

W jakim języku odbywają się studia za granicą?

Aby studiować za granicą należy posiadać przynajmniej komunikatywną umiejętność porozumiewania się w języku wykładowym danej uczelni. W przypadku uczelni partnerskich SWSPiZ są to języki: angielski, francuski, hiszpański, portugalski i włoski.

Czy wyjazdy są dofinansowane?

Tak, na czas wyjazdu studenci otrzymują wsparcie ze środków unijnych na pokrycie części kosztów pobytu za granicą. Wysokość tego stypendium zmienia się z roku na rok. Generalnie utrzymuje się ono w wysokości ok. 250 Euro miesięcznie.

Czy wyjazdy są wspierane przez Społecznej Akademii Nauk?

Tak, na czas wyjazdu, studenci zwolnieni są z obowiązku opłacania czesnego.

Czy po powrocie muszę zaliczać sesję w Społecznej Akademii Nauk?

Nie. Studia w uczelni zagranicznej są traktowane jako integralna część studiów w Społecznej Akademii Nauk, zaś semestr zaliczany jest na podstawie egzaminów i zaliczeń uzyskanych za granicą. Należy dodać, że program studiów za granicą musi być uzgodniony przed wyjazdem i zatwierdzony przez Dziekana.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Dział Współpracy z Zagranicą
e-mail: dwz@spoleczna.pl
www: www.dwz.spoleczna.plRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!