Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Szkolenie Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Czas szkolenia: 5 h dydaktycznych
Termin: 15 września 2017 r., godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, ul. Sucharskiego 87
Koszt szkolenia: 250 zł

Dla członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku oraz studentów Społecznej Akademii Nauk szkolenie jest bezpłatne.


Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo na adres: biuro@riph.radomsko.pl do dnia 10 września 2017 r.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych;
 • Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zm.;
 • Status osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów;
 • Jak pracodawcy postrzegają pracowników z niepełnosprawnością?

2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników z niepełnosprawnością;
 • Dokumentowanie niepełnosprawności;
 • Szczególne uprawnienia pracownicze osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON:

 • Rejestracja pracodawcy w systemie E-PFRON2;
 • Terminy składania deklaracji, ich rodzaje, procedura weryfikacji przez PFRON;
 • Deklaracje INF-1, DEK-II-0, sprawozdania roczne - tworzenie i składanie dokumentów.

4. Obniżenie wpłat na PFRON:

 • Ulgi we wpłatach na PFRON;
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osób ze schorzeniem szczególnym;
 • Dobre praktyki na przykładzie ManpowerGroup;
 • Podsumowanie: pytania i odpowiedzi.
Sylwetki trenerów:

Szkolenie Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Łukasz Kubiak

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, aktualnie na stanowisku Senior Manager ds. Kluczowych Projektów. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników z niepełnosprawnością, której głównym kapitałem jest talent.


Szkolenie Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Małgorzata Urbanowska

Specjalistka z zakresu rozliczeń i funduszy z PFRON, prowadzenia rekrutacji, planowania i realizacji procesu optymalizacji zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Doradza publicznym i niepublicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom i firmom ws. zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń, dofinansowań na przystosowanie ich stanowisk pracy oraz innych. Wieloletnia trenerka i koordynatorka projektów, mogąca pochwalić się licznymi referencjami. Biegle obsługuje system dofinansowań SODiR, prowadzi audyty personalne. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi m.in. poprzez współpracę z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskim Związkiem Niewidomych, Stowarzyszeniem Znaczny Stopień Integracji. Od 2015 r. pracuje w ManpowerGroup na stanowisku Specjalisty ds. Kluczowych Projektów. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Największą jej pasją jest rozwój i uczenie się, a energię do tego daje jej rodzina i przyjaciele. Jej mottem są słowa Briana Tracy'ego: ,,Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym."


Szkolenie Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnychRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!