Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Certyfikowana Konferencja Dydaktyczna


Certyfikowana Konferencja Dydaktyczna

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się Certyfikowana Konferencja Dydaktyczna pt. „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.


W konferencji udział wzięło ok. 200 osób – nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów, samorządowców, policjantów, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką cyberagrożeń. Przedsięwzięcie miało na celu uzmysłowienie odbiorcom skali zjawiska cyberprzestępczości oraz skutków z nim związanych. Podczas konferencji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów, nadmierną aktywnością w sieci i uzależnieniem od Internetu. Wskazano symptomy mogące świadczyć o cyberuzależnieniu oraz formy dostępnej pomocy. Omówiono także skalę zjawiska przestępczości komputerowej i zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej w tym zakresie.

Konferencja zapoczątkowała cykl szkoleń i warsztatów związanych z zapobieganiem problemom cyberzagrożeń, których realizacja planowana jest na kolejny rok szkolny.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Społeczna Akademię Nauk, Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!