Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zawarły umowę o współpracy, której celem jest partnerstwo obu instytucji oraz współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Porozumienie zostało podpisane w Zduńskiej Woli w siedzibie II Oddziału ZUS w Łodzi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentował Paweł Jaroszek członek zarządu nadzorujący pion finansów i realizacji dochodów, a Społeczną Akademię Nauk w Łodzi prof. dr hab. Bogdan Piasecki Prorektor ds. nauki oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Łukasz Prysiński.

Projekt skierowany jest do studentów studiów I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich i podyplomowych pobierających naukę we wszystkich Wydziałach Zamiejscowych SAN, a także do pracowników ZUS oraz pracowników SAN. Jednym z elementów zawartej umowy jest wspólna realizacja projektu: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”.

W szczególności ZUS zobowiązuje się do udziału we wspólnych projektach naukowych, prowadzenia wykładów, organizowania wspólnych konferencji, wsparcia merytorycznego dla studentów piszących prace naukowe oraz umożliwienia im odbycia praktyk i staży w Zakładzie. ZUS deklaruje również chęć propagowania wśród swoich pracowników szkoleń i studiów realizowanych przez SAN - podkreślił wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Jak zaznaczył prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Społeczna Akademia Nauk wysoko ceni sobie współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To dla niego, odpowiadając na potrzeby rynku pracy, Uczelnia kształci potrzebną kadrę, bazując na doświadczeniu i bogatej wiedzy praktyków.

Podpisanie porozumienia wpisuje się w ogólnopolskie działania ZUS, ukierunkowane na rozwój współpracy z uczelniami wyższymi. Jest to już kolejna umowa, którą ZUS podpisał z uczelniami na terenie całego kraju. Jednym z głównych celów współpracy ma być zwiększenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych w naszym kraju.

Paweł Szkalej
Regionalny Rzecznik Prasowy
ZUS


  • 2017.04.28 Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 2017.04.28 Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 2017.04.28 Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 2017.04.28 Porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!