Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

KOŁO MATEMATYCZNO-EKONOMICZNE

NAUKOWE KOŁO MATEMATYCZNO – EKONOMICZNE

Inicjatywa - w postaci koła ekonomiczno - matematycznego skierowana jest do zainteresowanych studentów wszystkich kierunków naszej uczelni. Oferujemy Wam możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z naukami ekonomicznymi i matematycznymi. Dwu godzinne spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu (termin jeszcze w trakcie ustalania).

Bliższych informacji udziela pani mgr K. Kulbat (renata190@wp.pl).

Cele koła ekonomiczno-matematycznego:

 • Rozwijanie matematycznych i ekonomicznych zainteresowań;
 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności matematycznych i ekonomicznych studentów;
 • Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz poprawnego wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • Przygotowanie studentów do prowadzenia elementarnych prac badawczych;
 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy;
 • Rozbudzanie ciekawości studentów;
 • Stosowanie nabytych umiejętności matematycznych i ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin życia;
 • Dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie;
 • Właściwe interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków popartych poprawnym rozumowaniem;
 • Stosowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem;
 • Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • Wykształcanie świadomości i potrzeb systematycznego aktualizowania podawanych treści;
 • Właściwe wykorzystywanie zdobytej wiedzy w procesie podejmowania codziennych decyzji ekonomicznych;

Studenci uczestniczący aktywnie w spotkaniach koła otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniach koła naukowego.

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ MEDYCZNEGO

NAUKOWE KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO BIZNESOWEGO „BUSINESS DEUTSCH” oraz MEDYCZNEGO „MEDIZIN-DEUTSCH”

Szanowni Studenci!
Od lutego roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynają swoją działalność studenckie Koła Naukowe w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie:

 • Naukowe Koło Języka Niemieckiego „Business Deutsch”
 • Naukowym Kole Języka Niemieckiego „Medizin Deutsch”

Macie możliwość bezpłatnie uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach językowych poznając typowe zwroty i wyrażenia w języku niemieckim używane w komunikacji biznesowej oraz sformułowania niezbędne w oficjalnej korespondencji.

Studenci fizjoterapii zostaną przygotowani do pracy wymagającej znajomości języka niemieckiego medycznego w klinikach fizjoterapii, szpitalach i obiektach Spa. Naukowe Koło Języka Niemieckiego „Business Deutsch” skierowane jest do studentów, którzy studiują administrację, zarządzanie lub logistykę.

Cele działalności Koła:

 • poznanie wyrażeń używanych w korespondencji biznesowej,
 • stwarzanie możliwości samodzielnego pisania listów, e-maili po niemiecku: poznanie zbioru zwrotów, które pomogą w pianiu maili, aby brzmiały naturalnie i udowodniły kontrahentom, że świetnie posługujemy się językami obcymi umiejętności,
 • poznanie zwrotów pomocnych przy umawianiu się na spotkanie biznesowe – praca z dialogami i tekstami,
 • wystawianie faktur,
 • oglądanie filmików w języku niemieckim – spotkania biznesowe.

Studentów fizjoterapii zapraszamy do udziału w Naukowym Kole Języka Niemieckiego „Medizin Deutsch”.

Cele działalności Koła:

 • zdobycie praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku niemieckojęzycznym na polu zawodowym, podniesienie ogólnych kompetencji językowych,
 • wprowadzenie/ poszerzenie słownictwa z zakresu medycyny,
 • poznanie autentycznych materiałów pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej.

Studentów pozostałych kierunków również zapraszamy do udziału w w/w warsztatach językowych.
Dwu godzinne spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu (termin jeszcze w trakcie ustalania).

Bliższych informacji udziela pani mgr R. Kulbat (rkulbat@swspiz.pl).

Studenci uczestniczący aktywnie w spotkaniach kół otrzymają w języku polskim i niemieckim certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach Koła Naukowego, natomiast ci, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu kończącego zostaną nagrodzeni certyfikatem poświadczającym znajomość języka niemieckiego biznesowego lub medycznego.

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!